Jdi na obsah Jdi na menu
 

- ČLENSTVÍ TAXMEN CLUBU -

Podmínky pro přijetí do Taxmen Clubu (výňatek z stanov)

Právo
- účastnit se členské schůze
- volit orgány o.s. a být volen do těchto orgánů
- předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům o.s.
- vyjadřovat se k činnosti o.s.
- být pravidelně informován o činnosti o.s. a jejím hospodaření
- podílet se na praktické činnosti o.s.
- využívat poradenskou a informační činnost o.s.
- účastnit se akcí pořádaných o.s.
- využívat výhod, které o.s. poskytuje svým členům

Povinnosti   
- dodržovat stanovy o.s.
- platit schválený členský příspěvek ve stanovené lhůtě a výši
- aktivně hájit zájmy o.s.
- dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy a cíly o.s.
- zachovávat mlčenlivost o záležitostech týkajících se soukromí členů o.s. a skupiny Taxmeni